jQuery Alapok – DOM módosítás

-

A jQuery Alapok című oktató sorozat segítségével bevezetést nyerhetünk a jQuery JavaScript program könyvtár használatába. Megtanulhatjuk a rendszer alap szintű használatát, valamint megtudhatjuk hogy miért ilyen hatékony.

jquery-alap-4

Ha követtük a sorozat eddigi részeit, akkor mostanra már bármilyen elemet kitudunk jelölni a DOM szerkezetekben. Ezzel feljebb léptünk egy fokkal és haladhatunk tovább a következő nagyobb egység felé. Ez az egység a DOM módosítás, amit a kijelölések megtanulása után egész egyszerűen tudunk majd végrehajtani.

Elem értékének megtudása és beállítása – text(), html()

A text() és a html() eljárás két testvér eljárás, azzal a különbséggel, hogy a html() eljárással HTML elemeket is hozzáadhatunk egy elemhez, míg a text()-el nem. Ha a text() eljárás során html elemeket adunk meg, akkor a program a <> jeleket átalakítja entitásokká, így elérve, hogy a böngésző megjelenítse ezeket a karaktereket, ne pedig értelmezze.

Példával szemléltetve a dolog a következőképpen néz ki:

<p>Bekezdés 1</p>
<p>Bekezdés 2</p>
$(function() {
   var p = $("p");
   p.first().text("text() eljárás ");
   p.last().html("html() eljárás ");
});

A demo-ban jól látható, hogy az első esetben a strong elemet kiírja a böngésző, míg a második esetben az egész szöveg félkövér lesz. Ez a két eljárás felül írja az elemek addigi tartalmat!

Két verziót különböztetünk meg mind a kettőből:

 • $(“p”).text(); – Vissza adja az adott elem tartalmát, amit tetszőlegesen eltárolhatunk.
 • $(“p”).text(“Bekezdés!”); – Beállítja az adott elem tartalmát.
 • $(“p”).html(); – Vissza adja az adott elem tartalmát, amit tetszőlegesen eltárolhatunk.
 • $(“p”).html(“Bekezdés!”); – Beállítja az adott elem tartalmát.

A html() eljárást használhatjuk kisebb feladatoknál, azonban komplikáltabb HTML elemek létrehozására létezik egy jobb megoldás!

Elem hozzáadása – wrap(), prepend(), append(), before(), after()

Háromféle elem hozzáadási kategóriát tudunk megkülönböztetni aszerint, hogy hova kerül a beillesztett elem a meglévőhöz képest.

Hozzáadás az elem köré

 

 • wrap()
 • wrapAll()
 • wrapInner()

 

 

A alábbi kód segítségével az első p elemet becsomagoltuk egy div elembe.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.first().wrap("</pre>");
});

A wrapAll() eljárással több elemet csomagolhatunk be egyszerre. Jelen esetben két bekezdésünk van, így a wrapAll()-al elérhetjük, hogy mind a két elemet becsomagoljuk egy div elemmel.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.wrapAll("</pre>");
});

A wrapInner() eljárás segítségével egy adott elem tartalmát csomagolhatjuk be egy elembe. Tehát, ha az első p elemünk köré wrapInner()-el hozzáadunk egy strong elemet, akkor a strong elem a p elemen belül jelenik majd meg.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.first().wrapInner("<strong />");
});

Az elemek hozzáadása során használhatunk rövidítést a fent bemutatott módon, így nem kell mindig leírnunk a nyitó és záró tag-eket, elég csak egy, saját magát lezáró elem.

Hozzáadás elemen belül

 • append()
 • appendTo()
 • prepend()
 • prependTo()
 • text()
 • html()

A text()-ről és a html() eljárásokat már ismerjük, így ezekkel bővebben már nem foglalkozunk.

Az append() és a prepend() testvér eljárások. Mind a kettő az előzőleg megadott elemet helyezi el a kijelölt elemen belül. A különbség az, hogy az append() az elemben lévő elemek mögé helyezi el az új elemet, míg a prepend() az elemek elé.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.first().append("<span>append</span>");
   p.first().prepend("<span>prepend</span>");
});

Az appendTo() és prependTo() ugyan azt a feladatot látja el, mint a append() és a prepend(), csak másfajta megközelítést használ. Ebben az esetben a hozzáadni kívánt elem a kijelölő helyén helyezkedik el, a kijelölő pedig a függvény értékeként.

$(function() {
   var p = $("p");
   $("<span> - appendTo</span>").appendTo(p);
   $("<span>prependTo - </span>").prependTo(p);
});

Hozzáadás elemen kívül

 • after()
 • before()
 • insertAfter()
 • insertBefore()

Az elemen kívüli hozzáadás eljárások az elemen belüliek ellentéte, vagyis a kijelölt elem elő vagy mögé helyezik el a megadott elemet.

Az after(), before() eljárás értelemszerűen az elem elé és mögé helyezi el az új elemet. A létrehozott két új bekezdés a megadott bekezdéssel egy szinten kerül beszúrásra, az elem elé és mögé.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.last().before("<p>before</p>");
   p.last().after("<p>after</p>");
});

Az insertBefore() és insertAfter() az appendTo és a prependTo logikájával egyenértékűek, vagyis elsőként kell megadnunk a beszűrni kívánt elemet, míg másodikként az eljáráson belül a kijelölőt.

Elem eltávolítása – remove(), empty()

A remove() eljárás segítségével nem csak elemeket távolíthatunk el a DOM-ből hanem eljárásokat is. Használata a fent említett módosító függvényekéhez hasonló. Kijelöljük az elemeket, majd hozzáfűzzük a remove() eljárást. A remove() eljárást tovább szűrhetjük. Ha csak az olyan p elemeket akarjuk kiszűrni, amiknek van egy class tulajdonsága, akkor a függvényen belül meg kell adnunk ezt a kijelölőt.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.remove();
   p.remove(".first");
});

Az empty() eljárás segítségével kiüríthetjük a kijelölt elemet, tehát kitörölhetjük a gyerek elemeit. Természetesen ettől a kijelölt elem megmarad, viszont az összes tartalma eltűnik.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.first().empty();
});

CSS tulajdonság módosítása – css()

A css() eljárás egy erőteljes és jól használható eszköz. A text() és html() eljáráshoz hasonlóan ez is képes csak érték visszaadásra, ha az eljáráson belül csak a CSS tulajdonság nevét adjuk meg akkor annak értékét kapjuk vissza. Figyelnünk kell arra, hogy az itt használt tulajdonságok megadása során nem használhatunk a CSS-ben megszokott rövidítést, mint a margin, helyette mindig a pontos meghatározást kell megadnunk, mint a margin-right/margin-left.

$(function() {
   var bg = $("P").css("background");
   alert(bg);
});

Az eljárás használatának a megszokott módja a név – értékpárok alkalmazása:

$(function() {
   var p = $("p");
   p.last().css("background", "aqua");
});

Jól látható, hogy így több tulajdonságot nem tudunk megadni egyszerre. Szerencsére erre is létezik megoldás.

$(function() {
   var p = $("p");
   p.first().css({
    "background" : "red",
    "padding-left": "50px",
   });
});

Nagy mennyiségű használat során ez a megoldás nem a legkifinomultabb. Ha sokat használunk ehhez hasonló kódokat, akkor érdemes megfontolnunk a osztály kijelölő módosító eljárások használatát. Így előre megírhatjuk egy elem formázását CSS-ben és egy addig nem létező osztályhoz rendelhetjük őket. Ezt az osztályt később jQuery segítségével hozzáadjuk.

 • addClass() – Hozzáad egy, vagy több elemet a kijelölt elemhez.
 • removeClass() – Eltávolít egy, vagy több elemet a kijelölt elemhez.
 • toggleClass() – Váltogat a hozzáadás és eltávolítás között attól függően, hogy létezik, vagy sem az adott érték.
$(function() {
   var p = $("p");

   p.last().addClass("test");
   p.last().removeClass("test");
   p.last().toggleClass("test");
});

Új elemek létrehozása

A fent taglalt függvényekkel hozzáadás során megadhatjuk a zárójelek között a hozzáadni kívánt elemeket és azok tulajdonságai, azonban sok esetben ez körülményes. Van egy jobb és átláthatóbb megoldás is!

$(function() {
 var p = $("p").last();

 var newDiv = $("<div />", {
  "text": "Elem hozzáadása komplex elem létrehozással!",
  "class": "box"
 }).appendTo(p);
});

Ezzel a módszerrel objektum szerűen hozhatunk létre új elemeket. Első lépésben az elem típusát adjuk meg, majd ezután a tulajdonságait.

Összefoglalás – jQuery Alapok – DOM módosítás

A DOM módosítások megértésével már kézzel fogható jQUery tudásunk van, hiszen már komoly változtatásokat tudunk végrehajtani a dokumentumunkban.

A sorozat további részei

Szolgáltatások

Full-stack webfejlesztés

01.

Egyedi weboldalt szeretnél?

WordPress CMS-el fejlesztve megvalósítjuk elképzeléseid. Készítünk egy modern oldalt, amivel felveheted a versenyt a konkurenciával.

02.

Komplex webes ötleted van?

Teljes körű alkalmazásfejlesztési szolgáltatást nyújtunk, amennyiben van egy olyan ötleted, vagy terved, ami nem valósítható meg kész megoldásokkal.